Lättare för kustmackar

Hälsingekustens och andra glesbygders bensinmackar får bättre villkor. Gränsen för när man måste ha förnybart drivmedel höjs från 1 000 till 1 500 sålda kubikmeter bensin eller diesel per år.

I förslaget till lagändring, som regeringen presenterade i veckan, ingår också att mackägare ska kunna få långsiktig dispens från kravet på att erbjuda förnybart drivmedel, i praktiken etanol, eftersom en pump för fordonsgas kostar cirka tio gånger mer att anlägga. Tidigare har alla dispenser bara gällt ett år i taget. Nu ska macken kunna få dispens under längre tid.

Det betyder rimligen att Hälsingekustens mackar i till exempel Jättendal, Stocka, Maln och Borka inte behöver oroa sig för framtiden.

Jörgen Bengtson