Skärgårdsmöte om transporter

Fungerande kommunikationer till och från öar, är frågan som dominerade årsstämman med Skärgårdarnas riksförbund (SRF) 23–24 februari. Stämman samlade fyrtiotalet bofasta skärgårdsbor till årsmöte på Sundsveden, Östhammar. Deltagarna kom från Luleå i norr till Ven i söder.

Problemet med kommunikationer i skärgården fick en högst påtaglig illustration, när stämman noterade hur deltagarna hade tagit sig dit. Många hade tagit sig över isen till fots, med skoter eller bil.

SRF arbetar med sju olika arbetsgrupper, som tacklar praktiska skärgårdsproblem.

Färjegruppen är en av dem. Den stod för seminariet Transporter på stämman. Seminariet handlade om olika kollektivtrafiklösningar i olika delar av Sverige. I huvudsak är dessa Trafikverkets vägfärjor och regional kollektivtrafik med främst båt. Men det finns också exempel på samfällighetsdrivna färjor (Ornö) och svävartrafik (Sankt Annas skärgård).

Delar av Sveriges skärgård – Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och huvuddelen av Ångermanland – saknar kollektivtrafik. Detta omöjliggör i sin tur åretomboende i skärgården och försvårar turismen.

SRF-stämman valde om styrelsen med ordförande Bengt Almkvist, Sankt Anna, och vice ordförande Camilla Strandman, Nämdö, i ledningen. Trots att södra Norrlandskusten i stort sett saknar bofast öbefolkning, fick Hälsingland fortsatt en plats i styrelsen, Lennart Andersson, Söderhamn. Övriga ledamöter är: Lena Egnell, Holmön, Bobo Roysson, Skaftö, Dag Lundman, Hamburgsund, och Sten-Åke Persson, Ven.

År 2010 hade SRF sin stämma i Långvindsbruk.

SRF arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden.

Föreningen ger ut tidskriften ”Vi Skärgårdsbor” fyra gånger per år och har en fyllig webbplats, www.skargardarnasriksforbund.se.

Jörgen Bengtson