Ok från kommunerna

Söderhamns kommun säger ja till lekland i centrala stan. Nordanstigs kommun gör tummen upp för krog på Klasudden. Därmed får Hälsingekusten två nya attraktioner till sommaren.

Leklandet Kuliversum har fått bygglov av Söderhamns kommun. Det räknar med att kunna öppna sitt lekland i slutet av april. Långvind.com skrev om paret Åsa och Kenneth Wollertsens planer på lekland i gamla pingstkyrkan på Tägtgatan 3 i centrala Söderhamn den 12 januari, Lekland till Hälsingekusten. Sedan flera år har Hudiksvall ett lekland.

I Nordanstig säger byggnadsnämnden ja till strandskyddsdispens för en restaurang på Klasudden i fiskelägen Sörfjärden, Gnarp. Till saken hör att exploatören, Leif Berglin, hade tänkt sig ett enkelt kafé, men när kommunen fick höra om planerna, uppmanade man honom att söka bygglov för en permanent restaurang. Leif Berglin hoppas att restaurangen ska kunna öppna redan i sommar. Långvind.com skrev om hans planer den 8 februari, Ny krog på Hälsingekusten?

Eftersom Klaskudden kräver strandskyddsdispens, går ärendet vidare till länsstyrelsen, som har möjlighet att lämna remissvar. Först när beslutet vunnit laga kraft, kan bygglovsansökan lämnas in till Nordanstigs kommun.

Jörgen Bengtson