Ny krog på Hälsingekusten?

Hälsingekusten ser ut att få en ny restaurang, kanske redan till sommaren, i det gamla fiskeläget Sörfjärden norr om Mellanfjärden.

Leif Berglin är mannen, som kan förse Sörfjärden – med en fantastisk sandstrand som kan tävla med Pite havsbad, enligt många – med restaurang.

Han hade tänkt söka tillfälligt bygglov för ett enklare näringsställe. Men kommunen manar honom att söka bygglov för en permanent restaurang. Eftersom området ligger utanför detaljplanerat område är det inget problem, tros att detaljplanearbete pågår.

Om allt går enligt planerna skulle restaurangen kanske kunna öppna redan i sommar, enligt vad Leif Berglin säger till Hudiksvalls Tidning (5/2 2013). Tanken är att han ska låta lämplig krögare driva restaurangen.

Nordanstigs kommun har ännu inte någon färdig detaljplan för Sörfjärden i sin helhet. Två områden i Sörfjärden, Stenberget och Klasudden, är i kommunens översiktsplan klassade som framtida utvecklingsområden.

Därför passar en restaurang bra in i planeringen, även om detaljplaneringen blir klar först senare under året.

Tanken är att placera en 150 kvadratmeter stor restaurang plus trädäck längst ut på Klasudden. Båtfolket ska kunna lägga till vid piren och sedan gå längs en brygga till restaurangen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om planerna i Sörfjärden tidigare, senast den 8 augusti 2012, Sörfjärden positiv.

Jörgen Bengtson