Skärgårdsbor avslutar

Vem tar vara på skärgårdsbornas intressen?

Jo, en speciell intresseförening, Skärgårdarnas riksförbund (SRF), som inte är så känd på Hälsingekusten. Föreningens medlemmar är 14 skärgårdsföreningar och ungdomsförbundet Skärgårdens ungas riksförening (Surf). Enda medlemsorganisation från Hälsingland och Gävleborg är Söderhamns kust- och skärgårdsförening.

SRF bedriver opinionsbildande verksamhet och ger ut en tidning med fyra nummer per år

År 2013 års sista nummer av tidningen Skärgårdsbor kom på nyåret.

– Vi har arbetat med större framförhållning än vi varit vana vid, summerar SRF:s ordförande, Bengt Almkvist, i ledaren.

Exempel på detta är
• Nationella skärgårdsforum, för SRF-samverkan med statliga myndigheter, har startat.
• SRF har utvecklat sina egna arbetsgrupper, där nu fler skärgårdsbor är aktiva.
• SRF har agerat för att få bra skärgårdsprofil på kommande EU-program.
• Samverkan har ökat mellan europeiska skärgårdsområden inom ramen för ESIN.
• SRF har förstärkt organisationen med en verksamhetsledare.

Tidningen innehåller artiklar om bland annat första europeiska landsbygsriksdagen, Leader i skärgården, bredband, skärgårdsskolor, Danmarks övärld och SRF:s viktigaste frågor 2013. Tidningen finns som pdf här.

Jörgen Bengtson