Kustort får busslinje

Tätorten Malnbaden utanför Hudiksvall har fått permanent bussförbindelse. Tidigare gick bussarna till Maln enbart sommartid.

Nya vintertidtabeller, som började gälla den 15 december, har satt den växande orten på Hälsingekusten på busskartan. Linje 5 går numera till Maln med åtta turer i vardera riktning måndag–fredag. Körtiden är 15 minuter.

Avgångstider från Centrum är 7.10, 8.10, 10.25, 13.25, 14.35, 15.05, 16.15 och 17.15. När bussen kommer fram till Maln efter 15 minuter, vänder den direkt tillbaka till Hudiksvall.

X-trafik upphandlar kollektivtrafiken och gör tidtabellerna. KR Trafik kör bussarna.

Malnbaden – eller Maln som många kallar orten – är Hudiksvalls nyaste tätort. Vart femte år studerar Statistiska centralbyrån (SCB) förändringar av folkmängd och orter – och utser nya tätorter och småorter. Resultatet för 2010 års tätorter blev klar i augusti 2011: Malnbaden blev då ny tätort med 213 invånare.

Sedan dess har bostadsbyggandet tagit fart i det gamla fritidshusområdet, vilket gör att Maln är en av Hälsinglands kustorter som tydligt ökar i folkmängd. Tidigare bestod Maln av två så kallade småorter.

Jörgen Bengtson