Osäkert om ny skärgårdspolitik

Osäkerhet rådet om vilken skärgårdspolitik, som regeringen Löfven kommer att föra. En organisation som följer skärgårdspolitiken noga är Skärgårdarnas riksförbund (SRF). SRF har haft ett nära samarbete med Landsbygdsdepartementet, som nu läggs ned, och Näringsdepartementet. SRF:s ordförande Bengt Almkvist känner viss oro för framtiden, men hoppas mycket på ansvarig minister Sven-Erik Bucht.

– Hans uttalanden tyder på att han inser sambanden mellan olika näringar och verksamheter för att en glesbygd ska kunna fungera och utvecklas. Men hans fögderi läggs nu in under Näringsdepartementet. Kanske samordningen av departementen innebär en försvagning för traditionellt jordbruk och yrkesfisket, men inte nödvändigtvis för synen på helheten i företagande och service. Vi ser möjliga fördelar i regeringens samordning för skärgårdarnas frågor, säger Bengt Almkvist i ett uttalande.

Riksdagens tyngre roll gör att SRF får börja odla kontakterna med riksdagen på ett nytt sätt.

– Därför är det nu ännu mer viktigt att följa hur riksdagen organiserar sig och arbetar. Det blir många gånger där som kompromisserna ska förhandlas fram till majoriteter, säger han.

Jörgen Bengtson