Sörfjärden får strandnära tomter

Sörfjärden, Gnarp, ser ut att få trettio strandnära tomter. Trettio hektar mark i Varpsand ska bli tomter och campingområde vid havet, som gör befintlig golfbana sällskap.

Sammantaget vill exploatörerna, Richard Brännström och Paul Nilsson, skapa ett så attraktivt område att folk vill flytta dit för gott.

Första steg i exploateringen var att köpa markområdet av kommunen för 1,7 miljoner kronor, som kommunfullmäktige sade ja till nyligen.

Nästa steg blir att låta konsulter ta fram en detaljplan. Brännström och Nilsson har redan klart för sig hur det ska se ut i stora drag.

Tredje steg blir att ställa i ordning en campingplats med cirka 30 husvagns- och husbilsplatser. Det kommer också att bli en liten servicebyggnad och kanske ett mindre antal campingstugor.

Fjärde steg är att ställa i ordning tomter, som alla kommer att få kommunal va-anslutning.

– Detta kommer att leda till utveckling längs hela Kustvägen, säger exploatörerna till Hudiksvalls Tidning i dag.

De talar om ett upptagningsområde för camping och tomter, som sträcker sig från Norge till Stockholm.

Kommunalt eller privat vatten och avlopp (va), har länge varit en stridsfråga i Sörfjärden. Till slut gick frågan till statliga VA-nämnden för avgörande.

VA-nämnden beslutade i augusti 2012 att Nordanstigs kommun ska inrätta ett nytt verksamhetsområde i Sörfjärden för vatten och avlopp. Det ska vara minst lika stort som det område kommunen tidigare beslutat om. VA-nämnden har också slagit fast att kommunen ska ha allmän anläggning för vatten och avlopp färdig senast 30 september 2016. Först när vattenverk och avloppsverk finns på plats, kan exploateringen av Varpsand börja på riktigt.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Sörfjärden: Nya tomtplaner i Sörfjärden (25 april 2014), Kolonilotter i Sörfjärden? (8 mars 2014), Klart med golf i Gnarp (3 mars 2014), Åter golf i Sörfjärden (22 februari 2014), Kommunal va till Sörfjärden (2 februari 2014), Fler tomter till Sörfjärden? (25 november 2013), Steg mot krog i Sörfjärden (13 maj 2013), Brukskapell blir föreningsägt? (15 april 2013), Ok från kommunerna (2 mars 2013), Ny krog på Hälsingekusten? (6 februari 2013), Sädesmagasin hotat (2 februari 2013), Kulturstig på nätet (30 januari 2013), Sörfjärden positiv (8 augusti 2012), Sörfjärden siktar (7 juli 2012) och Upprustad pir i Sörfjärden (4 juni 2012).

Jörgen Bengtson