Kommunalt va till Sörfjärden

Nordanstigs kommun har påbörjat arbetet med att förse Sörfjärden, Gnarp, med kommunalt vatten och avlopp (va). Va-frågan är omstridd i Sörfjärden, men efter Statens va-nämnds beslut i augusti 2012 att kommunen måste lösa va-frågan, är det nu fråga om ”hur” och inte ”om”.

– Arbetet har nu påbörjats, skriver Nordanstigs kommun på sin webbplats (31/1 2014).

Steg ett är en va-utredning. Målet är, föga förvånande med kommunens ord, ”att hitta en hållbar VA-lösning för Sörfjärden”.

Centralt i detta arbete är att utreda vilken typ av avloppslösning som passar bäst. Bolaget Mittsverige Vatten, som kommunen är delägare i, kommer under vintern och våren att göra en vattentäktsutredning, för att se över områdets möjligheter att utvinna dricksvatten.

Kommunen har en referensgrupp, där fastighetsägarna i Sörfjärden är engagerade. I arbetet kommer, lovar kommunen, ”Nordanstigs kommun och Mittsverige Vatten att föra en kontinuerlig dialog med referensgruppen”.

Sörfjärden, som ligger norr om sin mer kända granne Mellanfjärden, är ett växande samhälle. Liksom i många andra små orter på Hälsingekusten är det allt fler som bosätter sig där permanent. Trycket på att bygga nya permanent- och fritidshus är också stort.

I Sörfjärden pågår fler projekt för att få till stånd flera permanent- och fritidshus. För närvarande finns planer på att bygga sextiotalet nya hus.

Den 25 november 2013 skrev Hälsingekusten.se om det senaste projektet, som handlar om tolv tomter på gamla festplatsen, Fler tomter till Sörfjärden? Under 2012 hade vi tre artiklar om kommunens planer; en ny detaljplan handlar om 24 hus i sjöbodsstil på Klasuddens norra strand, omkring 25 hus på Stenudden längre norrut, småbåtshamn, restaurerad vågbrytare, bro, restaurang och promenadvägar, Sörfjärden positiv (8 augusti 2012).

Jörgen Bengtson