Få laddstolpar på kusten

Den som vill tanka sin gas- eller elbil, har små möjligheter till det på Hälsingekusten och Gästrikekusten. Bara Gävle har gaspump och flera platser med laddstolpar för elbilar.

I Hälsingland finns inga fordonsgaspumpar eller planer för pumpar i närtid – Söderhamn får inom kort en gaspump, men den är bara för kommuninterna behov. Det finns inte heller laddstolpar, med undantag för Söderhamn.

Hälsingekusten.se:s undersökning visar dock att det sannolikt blir kommunala laddstolpar i Hudiksvall och kanske ytterligare stolpar i Söderhamn.

Vi ställde följande tre frågor till de fyra kustkommunerna på Jungfrukusten: Var i kommunen finns det laddstolpar för el? Hur många laddstolpar finns det på respektive ställe? Hur ser utbyggnadsplanerna ut för laddstolpar i kommunen?

– Jag ser det som en självklarhet att ha med det i fortsatt planering av till exempel permanenta pendlar- och långtidsparkeringar på Kattvikskajen mm, svarar Jan Kroppegård, teknisk chef på Hudiksvalls kommun, på frågorna från Hälsingekusten.se.

– Parkeringar kommer att vara en fråga på dagordningen framöver och även där bör laddstolpar lyftas in, fortsätter han och pekar på förändringar i den centrala stadsmiljön, som bäddar för att det också blir laddstolpar på ett eller flera ställen.

Eva-Lena Berglin, energihandläggare på Nordanstigs kommun, bekräftar samma sak som Hudiksvalls kommun: Det finns inga publika laddstolpar i kommunen. Hon ställer sin förhoppning till projektet Electric Car Region, som Gävle-Dala Energikontor driver. Där finns ”en grupp som arbetar med infrastrukturen för laddstolpar”.

– Några utbyggnadsplaner för detta finns för närvarande inte, summerar hon.

Söderhamns kommun har två laddstolpar vid Resecentrum.

– För tillfället finns inga planer på att utöka beståndet, men skulle det komma en efterfrågan på fler laddstolpar, så är Söderhamns kommun med på att eventuellt utöka beståndet där önskemålen om laddstolpar för elbilar finns, säger Joakim Jonsson på tekniska avdelningen på Söderhamns kommun.

Gävle kommun har hunnit längst. Här finns sex laddstolpsuttag, två vid Gävle slott i centrum och fyra vid Gävle konserthus. Utöver det finns laddstolpar vid externa köpcenter. Utbyggnadsplanerna är inte bestämda. Kommunen har ett ”samordningsmöte för laddstolpar” den 13 februari i år.

– Efter det kan jag svara utförligare på dina frågor, säger Stefan Erixon, gatuingenjör i Gävle kommun, till Långvind.com.

Bland kommersiella aktörer som bör ha intresse för laddstolpar – bensinstationer, elbolag, köpcenter eller andra privata aktörer – finns inga konkreta planer för Hälsingekusten, vad Hälsingekusten.se vet. Nationellt finns en karta över laddstolpar, med flera angivna i Hudiksvall och Söderhamn. Vad vi förstår är det dock ingen – med undantag för de två i Söderhamn – som är öppna för allmänheten.

En aktör som skryter om sin utbyggnad av laddstolpar är snabbmatskedjan McDonalds.

– McDonalds vill vara med i utvecklingen av en infrastruktur för elbilar och bidra med de strategiska lokaliseringar som våra restauranger utgör, skriver restaurangjätten på sin webbplats under rubriken ”Tanka elbilar på McDonalds”.

Det enda mål man dock talar om är att binda samman de nordiska huvudstäderna. Något utbyggnad vid sidan av två vägstråk – E 4 söder om Uppsala och E 18 – finns inte.

Jörgen Bengtson