Fler tomter till Sörfjärden?

Gamla festplatsen i Sörfjärden, Gnarp, kan bli bebyggd med små stugor.

Paul Nilsson, som står bakom mycket av exploateringen i Sörfjärden vid havet, vill även utveckla den gamla festplatsen med omnejd. Tanken är att bebygga området med kolonistugor. Han vill nu köpa mark av Nordanstigs kommun för att gå vidare med planerna.

Lördagen den 30 november kallar han och hustrun Gudrun Nilsson till möte på festplatsen för att informera om planerna.

Nordanstig har många gamla fiskelägen eller byar vid havet, som är attraktiva åretrunt- och fritidshusområden. Dessa vill kommunen utveckla. Sörfjärden är en av tiotalet fiskelägen eller byar med utvecklingspotential. Nu ska kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige ta ställning till det nya förslaget att bygga små fritidshus i och runt Sörfjärdens gamla festplats.

Sedan tidigare pågår arbetet med att bygga ut det gamla fiskeläget Sörfjärden. Fram till 2020 ska Sörfjärden få cirka 24 nya hus i sjöbodsstil på Klasuddens norra strand, ytterligare omkring 25 hus på Stenudden längre norrut, småbåtshamn, restaurerad vågbrytare, bro, restaurang och promenadvägar.

Jörgen Bengtson