Steg mot krog i Sörfjärden

En restaurang på Klasudden i Sörfjärden, Gnarp, ser ut att bli verklighet. Det är klart med dispens från strandskydd och principiellt ja från byggnadsnämnden i Nordanstigs kommun.

Klasudden ligger i en av kommunens så kallade LIS-områden, där ”LIS” står för ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. Leif Berglins ansökan om att få öppna restaurang har alltså fått ett positivt bemötande, men han har en lång lista med saker han måste uppfylla eller åtgärda. Det mesta är standardfrågor för den som ska driva restaurang.

Byggnadsnämnden har principiellt sagt ja till ansökan om byggnadslov och delegerat det praktiska beslutsfattandet till stadsarkitekten.

Leif Berglin hade från början bara tänkt sig ett enkelt kafé. Men när kommunen fick höra om planerna, uppmanade den honom att söka bygglov för en permanent restaurang. Leif Berglin hoppades tidigare i år att restaurangen ska kunna öppna redan i sommar. Någon restaurang lär det bli svårt att bygga till sommaren, men det kan mycket väl bli ett kafé i år och restaurang nästa år.

Klasudden väntar fortfarande på att få en detaljplan. Även här har kommunen genomfört en remissrunda, med en hel del synpunkter från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och elnätsbolaget Eon. Inga av deras krav är dock något hinder för att fastställa detaljplan. Remisstiden gick ut den 10 maj 2013, så kommunen har inte gjort någon sammanställning av remissvaren än.

Jörgen Bengtson