Camping på Kattvikskajen?

Ställ i ordning ställplatser för husbilar och husvagnar, med latrintömning och gråvattentömning, på Kattvikakajen eller annan central del av hamnområdet i Hudiksvall.

Det föreslår Gun Persson, Hudiksvall, i ett medborgarförslag till Hudiksvalls kommunfullmäktige. Hon pekar på att flera andra svenska kuststäder har det, till exempel Mariestad och Askersund. Hon har också sett flera exempel på detta i resten av Europa, där man satsar på ställplatser centralt eller omedelbar närhet av centrum.

Gun Persson föreslår att kommunen tar betalt per dygn, förslagsvis 100 kronor, och maximerar övernattningarna, förslagsvis till två nätter.

Kommunfullmäktige tar upp medborgarförslaget på måndag, beslutat om det ska få ställas och skickar det i sådana fall vidare till en förvaltning för beredning. Tids nog kommer medborgarförslaget tillbaka till fullmäktige för beslut.

Frågan om ställplatser har tagits upp tidigare i medborgarförslag och då resulterat i avslag.

Jörgen Bengtson