Hälsingegårdar drar

De sju världsarvsklassade Hälsingegårdarna drar besökare till både dessa och andra bemärkta hälsingegårdar.

Hälsinglands 37 hembygdsföreningar, med ungefär lika många hembygdsgårdar, hade långt över 120 000 besökare år 2013. Sju hembygdsföreningar har inte rapporterat in besöksstatistik, men de övriga 30 hade 123 000 besökare förra året. I år har gårdarna lockat fler, bedömer Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, dock utan att ha någon statistik än.

En av världsarvsgårdarna ligger i en kustkommun, Erik-Anders i Askesta, Söderala. Flera av hembygdsföreningarnas gårdar finns kustkommuner, men de flesta ligger i Hälsinglands inland.

– Vi rider på världsarvsgårdarna säger Owe Norberg, ordförande för Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Liksom Hälsingegårdarna har Hälsinglands hembygdsgårdar mycket att visa upp: ståtliga gårdar, gamla inredningar och unika målningar.

Till detta kommer att alla hembygdsgårdar är öppna för allmänheten, erbjuder guidningar och ofta servering. Sammantaget ökar detta tillgängligheten.

När vi får besökssiffrorna för 2014, som Owe Norberg tror kommer att vara högre än 2013, får vi kvittens på om – och i sådana fall hur mycket – Hälsinglands hembygdsgårdar har fått draghjälp av världsgårdsarvet.

Jörgen Bengtson