Ingen röjning på Storjungfrun

Det blir ingen skogsröjning på nyblivna naturreservatet Storjungfrun, Söderhamn. Tanken var att Söderhamns kommun, som äger ön, skulle gallra 135 hektar mark, för att göra ön mer tillgänglig.

Tekniska förvaltningen stoppade gallringen förra veckan, sedan den tyckte att det vinnande anbudet var för dyrt. Kommunen avblåste röjningen så sent att maskinfärjan, som var inhyrd från Stockholm för att transportera över skogsmaskinerna till Storjungfrun, redan låg vid Lilljungfrun, en ö i yttersta havsbandet öster om Sandarne. Den lokala skogsentreprenörens personal stod vid kaj i Stugsund och väntade på att börja lasta.

Den avblåsta upphandlingen kostar minst 170 000 kronor i upphandlingskostnad och maskinfärja, enligt Söderhamns-Kururen i dag. Motivet är att entreprenören, enligt tekniska chefen Lars Stål, lagt på 554 000 kronor i fördyrande omkostnader, som alltså kommunen inte accepterar. Entreprenören vill ha 35–45 procent mer betalt, totalt 1,9 miljoner kronor, för att göra jobbet under de väderförhållanden som rådet oktober–december.

Sannolikt kommer gallringen att ske nästa år, då väderförhållanden är bättre – och förhoppningsvis gallringen billigare.

Storjungfrun blev tidigare i höst kommunalt naturreservat, efter 15 års debatt och beslut, Storjungfrun äntligen naturreservat (6 oktober 2014).

Jörgen Bengtson