Frisläppt Nianån?

Kommer Nianån åter att bli ett vattendrag, där fisk fritt kan vandra uppströms från havet? Ja, om Hudiksvalls fiskesamordnare, Johan Andreasson, får som han vill.

Han vill att kommunen ska köpa Sofieholms kraftstation i Iggesund och restaurera åfåran. Han vill att fisken åter ska kunna vandra förbi kraftverket, som stod färdigt 1912 och sedan dess är ett hinder mellan hav och sötvatten. Hans vision är att göra kraftstationsområdet till naturreservat.

I onsdags var det ett möte om detta på Njutångers folkets hus.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna köpa in kraftstationen, öppna upp och göra ett kommunalt naturreservat, säger Johan Andreasson i dagens Hudiksvalls Tidning.

På mötet rådde rimlig samstämmighet om att det var en bra idé. Nu återstår att se om den blir verklighet.

Naturvårdsverket är berett att bistå med en oberoende värderingsman, som kan värdera Sofieholms kraftstation. Sedan väntar förhandling med ägaren, Mittkraft AB, om försäljningspriset. Om det ska bli någon affär måste Hudiksvalls kommun säga ja till affären och förbinda sig att göra ett kommunalt naturreservat av området. I sådana fall är Naturvårdsverket villigt att stå för halva köpeskillingen.

Om affären blir av kommer det att gynna flodnejonöga, flodpärlmussla, sik, öring, ål, gädda och vitfisk men också strömstare, utter och bottenfauna.

Sofieholms kraftstation har en effekt på 600 kW och producerar cirka 2 GWh elektricitet per år. Fallhöjden är 18 meter.

Jörgen Bengtson