Nya tomtplaner i Sörfjärden

Kolonistugeområde, fritidshus, permanenthus, campingplats, lek- och aktivitetsland.

Planerna för Sörfjärden, Gnarp, växer. Nu vill exploatören Paul Nilsson köpa mark av kommunen, för att bygga campingplats, lek- och aktivitetsland och stycka av trettiotalet småhustomter. Han lägger också en ny väg från Hårtevägen till utvecklingsplanerna. Den här gången kommer framtställan med en ny kompanjon, Richard Brännström, företagare i Sundsvall och tidigare verkställande direktör för Nordanstigs Bostäder.

Kommunen håller som bäst på att behandla hans begäran att få göra ett kolonistugeområde av den gamla festplatsen, vilket Hälsingekusten.se skrev om i artikeln Kolonilotter i Sörfjärden? (8 mars 2014).

Om det blir koloniträdgård, får kolonilottsägarna hyr sin kolonilott och bygga stuga på ofri grund. Stugorna skulle kunna vara upp till 40 kvadratmeter stora och ha möjlighet till påbyggnad för att få inredningsbar vind. I detta alternativ är det bara tal om sommarstugor. Vatten och avlopp skulle endast fungera under sommarhalvåret.

Till detta lägger nu Paul Nilsson och Richard Brännström trettiotalet tomter för permanentboende.

Nordanstigs kommun har ännu inte antagit detaljplan för gamla festplatsen och planerna på kolonistugeområde. Nu får kommunen ytterligare en pusselbit i Sörfjärdens utveckling att ta ställning till, Gnarps-Berge 12:1, som fastigheten heter.

Jörgen Bengtson