Kolonilotter i Sörfjärden?

Den gamla festplatsen i Sörfjärden, Gnarp, blir sannolikt koloniträdgård med trettiotalet kolonilotter med stugor på upp till 40 kvadratmeter.

Det är resultatet av mötet i veckan, som markägaren Paul Nilsson och stadsarkitekt Christina Englund hade med tjugotalet intresserade.

Paul Nilsson ser två alternativ för området: avstyckning av cirka sex småhustomter för permanentboende eller koloniträdgård med trettiotalet kolonilotter som man arrenderar. Både han själv och mötesdeltagarna var mest intresserade av det senare.

Om det blir koloniträdgård, får kolonilottsägarna hyr sin kolonilott och bygga stuga på ofri grund. Stugorna skulle kunna vara upp till 40 kvadratmeter stora och ha möjlighet till påbyggnad för att få inredningsbar vind. I detta alternativ är det bara tal om sommarstugor. Vatten och avlopp skulle endast fungera under sommarhalvåret.

Kolonilottsägarna är vanligen sammansluta i en koloniträdgårdsförening.

– Just nu lutar det mesta åt kolonilotter. Jag tänker mig att personer som nu har hus och vill flytta till lägenhet kan vara intresserade av en kolonistuga sommartid, säger Paul Nilsson till Hudiksvalls Tidning (8 mars 2014).

Detaljplanen för området är ute på remiss i Nordanstigs kommun. Om kommunen säger ja ska exploateringen kunna börja redan i sommar.

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om kolonilottsplanerna i Sörfjärden, Fler tomter till Sörfjärden? (25 november 2013).

I Sverige finns cirka 300 koloniträdgårdsföreningar. De allra flesta finns i städer eller dess utkanter. En koloniträdgård i Sörfjärden skulle bli något av en raritet.

Begreppet kolonilott knyter an till ordet koloni. Det kommer från latinets colonia och ordet colonus, som betyder ”odlare” eller ”nybyggare”.

Jörgen Bengtson