Åter golf i Sörfjärden

Förra året gick Gnarpsbaden golfklubb utanför Sörfjärden, Gnarp, i konkurs. Nu är det klart att banan återuppstår.

I början av februari i år köpte företaget Vassbäcken AB under bildande fastigheten Gnarps Masugn 1:80, inklusive inventarier som Gnarpsbaden GK tidigare ägde.

Gnarpsbaden GK bildades 1990. Klubben konstaterade på ett extra årsmöte den 26 oktober 2013 att klubben inte gick att rädda. I början av november försattes Gnarpsbaden GK i konkurs.

Till sommaren återuppstår golfbanan igen.

– Det innebär att golf kommer att kunna spelas i Sörfjärden även 2014. Vi har haft inledande samtal med företrädare för interimsstyrelsen i nybildade Sörfjärden Golf & Strand, berättar den nya ägaren på webbplatsen för Sörfjärden Golf & Strand.

Den nya ägaren är inne i ett intensivt arbete för att få till stånd organisation, signera nyttjanderättsavtal med föreningen och värva medlemmar.

– Vi ser detta som ett långsiktigt åtagande. Tillsammans med övriga intressenter i området behöver vi utveckla inte bara golfbanan, utan fler saker och aktiviteter som gör området attraktivare och värt att besöka, skriver Vassbäcken AB.

Bolaget är så nytt att det ännu inte är registrerat hos Bolagsverket.

Hälsingekusten har tre artonhålsbanor, i Sörfjärden, Hudiksvall och Söderhamn.

Jörgen Bengtson