Våren dröjer på kusten

I mitten av förra veckan låg våren i luften på Hälsingekusten, men sedan återtog vintern förlorad terräng. Enligt tiodygnsprognosen blir det fortsatt vinter på kusten.

I södra Sverige har våren däremot börjat spira. I stort sett hela Götaland har vår.

Vad är vår? frågar kanske vän av ordning.

Det är inte helt lätt att svara på.

– Våren är den tid då vårt halvklot alltmer vänds mot solen, som stiger allt högre upp på himlen och smälter snön och isen. Jorden värms upp och både växter och djur lockas fram. Men att definiera meteorologisk vår är ingen lätt uppgift, skriver statliga Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) på sin webbplats om vår och fortsätter.

– Våren är nyckfull, en ständig kamp mellan den kvardröjande vintern och den framträngande sommaren. Ofta kommer bakslag med kyliga nordliga vindar och snöfall i både april och maj. Vårens ankomst är, som med de andra årstiderna, en process, och det är svårt att säga att våren anlände ett bestämt datum.

SMHI har dock en mycket tydlig definition på när det är vår: ”Sju dygn i sträck med medeltemperatur över 0 grader.” SMHI:s definition av vår innehåller ytterligare ett villkor: Starten på våren får inte ske före den 15 februari, som normalt är tiden för högvintern i sydligaste Sverige. Vårens ankomst räknas från första dagen i sjudygnsserien.

SMHI:s årstidskarta kan man följa årstidernas växlingar.

Förra året kom våren till Hälsingekusten den 26 februari–1 mars. I år dröjer våren, trots många dagar med vårtemperatur, det vill säga med dygnsmedeltemperatur över noll grader.

Jörgen Bengtson