Ingen grund för grund

Lantmäteriverket säger nej till förslaget att ge ett skär och ett grund utanför Humlegårdsstrand, Norrala, var sitt namn.

En Sandvikenbon vill ge ett skär mellan Klacksörarna och Vitgrund/Vadstenarna namnet Skelletön. Skelettön fick sitt namn för cirka 60 år sedan av att det var gott om fågelskelett på ön. Namnet spred sig till andra sommarstugeägare i Humlegårdsstrand, säger mannen.

Den andra platsen är ”Pellegrundet”, ett grund sydväst om ön Knösen. Sandvikenmannens son Pelle har flera gånger kört på grundet.

Lantmäteriet är principiellt för att ge namnlösa platser namn. Men namn på ett skär eller en ön ska relatera till dess utseende eller till tidigare ägare. Ett grund går inte att ge ett namn, eftersom det inte är ett fysiskt objekt, resonerar Lantmäteriet, som dock gör vissa undantag för grund; större grund kan få namn, vanligen efter båtar som sjunkit där, men då ska namnet ha varit använt i folkmun.

Sandvikenbons två namnförslag uppfyller inte dessa krav. Därför avslår Lantmäteriet mannens båda förslag. Sandvikenbon ger sig dock inte, utan har överklagat beslutet till regeringen

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om namnförslagen i artikeln Från Piratön till Skelletön? (25 december 2013).

Jörgen Bengtson