Från Piratön till Skelettön?

Söderhamns har satt Piratön på kartan. Nu kan kommunen också få en Skelettön i skärgården.

En man från Sandviken föreslår att Lantmäteriverket ska ge namn åt två platser utanför Humlegårdsstrand, Norrala.

Den ena är en ön, som Sandvikenbon föreslår ska få namnet ”Skelettön”. Skelettön är ett skär mellan Klacksörarna och Vitgrund/Vadstenarna. Skelettön fick sitt namn för cirka 60 år sedan av att det var gott om fågelskelett på ön. Namnet spred sig till andra sommarstugeägare i Humlegårdsstrand.

Den andra platsen är ”Pellegrundet”, ett grund sydväst om ön Knösen. Sandvikenmannens son Pelle har flera gånger kört på grundet.

Varken skäret eller grunden har namn på karta eller sjökort. Vad Lantmäteriet tycker i frågan återstår att se, men verket är allmänt positivt till att ge namn åt öar och skär som saknar namn.

Sedan 2008 har kapten Schack Matt bjudit in till piratäventyr på Piratön i Söderhamns skärgård. Målgruppen är barn från sju år, som vill leka piratliv under en halv dag. Piratön ligger utanför Stenö och heter egentligen Hundskäret.

Jörgen Bengtson