Lämnar Kustbevakningen Hudik?

Kustbevakningen måste spara 130 miljoner kronor 2015. Det kan gå ut över Hudiksvall, som Kustbevakningen överväger att lämna.

Kustbevakningsstationen i Hudiksvall omfattar bland annat fartyg och kontor på stenkajen i centrala Hudiksvall.

Kustbevakningen har 25 kuststationer i Sveriges och en flygkuststation. Kuststationerna norr och Stockholm är Furusund, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå.

Hudiksvall är en av flera kommuner, som fått frågan om vad en nedläggning skulle innebära. Kustbevakningen har bara gett kommunen några dagar på sig att svara!

Kommunen pekar på orimligheten att lägga ner stationen i Hudiksvall. Det skulle försämra sjöräddning och insatstider vid miljöolyckor. Det finner kommunen orimligt mot bland annat bakgrund av att Hudiksvall har den största och mest omfattande skärgården mellan Öregrund och Höga kusten.

Kustbevakningen är en kombination av sjöpolis, gränsskydd och marin räddningstjänst. ”Kustbevakningen har befogenheter inom räddningstjänst, kontrollverksamhet och brottsbekämpande verksamhet. I tull- och gränskontrollsammanhang har kustbevakarna långtgående befogenheter, som till exempel att preja, stoppa och borda fartyg”, summerar Kustbevakningen på sin webbplats.

Besparingarna rör hela Kustbevakningen. Det är region Nordost, som hört av sig till Hudiksvalls kommun och ytterligare en del av de femtiotal kommuner som finns i regionen. Även Söderhamn och Gävle har fått motsvarande brev.

Jörgen Bengtson