Klart med golf i Gnarp

Till sommaren öppnar den konkursade golfbanan i Sörfjärden, Gnarp. Nybildade bolaget Vassbäcken AB tar över ägandet.

Nu börjar framtiden kring den nygamla golfbanan att klarna. Ägarkvintetten bakom Vassbäcken AB har trätt fram. Rickard och Jessica Bergman, som bland annat äger Berggården i Gnarp och Mellanfjärdens pensionat, ska driva golfrestaurangen. Klubbchef och pro blir Niklas Dahlgren. Banansvarig blir Torleif ”Olle” Fernström.

I slutet av april ska styresle och banpersonal göra bansyn och bestämma om vilka åtgärder de behöver vidta innan banan öppnar.

Webbplatsen Sörfjärdens golfklubb, www.sorfjardensgk.se, är igång men bara öppen för medlemmar.

Bakom Vassbäcken AB står fem personer, som äger var sin femtedel av bolaget: Lennart Jönsson, Stockholm, Pär Melin, Sundsvall, Paul Nilsson, Gnarp, Bengt-Göran Persson, Sundsvall, och Stefan Wingqvist, Gävle.

När Hälsingekusten.se skrev om golfbanan, Åter golf i Sörfjärden (22 februari 2014), var bolaget Vassbäcken AB inte ens formellt bildat. Nu är bolaget registrerat hos Bolagsverket. Bygdens son, Paul Nilsson, är verkställande direktör och de fem delägarna är styrelsen.

Bolaget ska, enligt bolagsordningen, ”äga, förvalta och utveckla golf och golfanläggningar samt övrig fritidsverksamhet med tillhörande byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet”.

Jörgen Bengtson