”Spökfartyg” i Östersjön?

”Spökfartyg” – moderna ”flygande holländare” i form av fartyg utan besättning – kan bli verklighet i Östersjön.

Sveriges Radio P4 Gotland berättar (2 mars 2014) att i ”framtiden kan lastfartyg i Östersjön komma att gå helt utan besättning”. Den här typen av fartyg, som än så länge inte finns i drift, går under benämningen ”drönarfartyg”. Det är nästa steg inom sjöfarten, uppger internationella nyhetsbyråer, som SR P4 refererar till.

Lämplig sjöfartsområde för den här typen av fartyg ska vara Östersjön. Inom tio år kan det bli aktuellt att testa besättningslösa fartyg.

Fördelen är att fartygen får större lastutrymme och inga personalkostnader, vilket sammantaget sänker transportkostnaderna.

Nackdelen är att fartygen blir mer beroende av teknik och än så länge är förbjudna enligt internationella avtal. De fackliga organisationerna är kritiska och varnar för fler olyckor.

Det är dock inte säkert att olyckorna blir fler eller allvarligare om fartygens navigering sker från land. Statistiskt sett beror de flesta olyckor till sjöss på den mänskliga faktorn, främst trötta besättningar.

Jörgen Bengtson