Skärgårdssamling får mer

Skärgårdarnas riksförbund (SRF), som bland annat samlar öbor på Hälsingekusten, får höjt statsbidrag. Regeringen höjer verksamhetsbidraget med 100 000 kronor per år under åren 2016–2018.

SRF får totalt 5 400 000 kronor under tre år. Det höjda anslaget är öronmärkt för att föreningen särskilt ska uppmärksamma jämställdhet, mångfald och integration.

Verksamhetsbidraget ska användas till att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i Sveriges skärgårdar, både i Östersjön, på Västkusten och i de stora insjöarna. Det handlar till exempel om boendefrågor, bredband, färjetrafik, skolor, miljö och energi, service och skärgårdsjordbruk. Till detta kommer nu också frågor som rör jämställdhet, mångfald och integration.

– Mycket glädjande beslut. Regeringen ser betydelsen av det arbete vi gör för att förbättra villkoren för en åretruntlevande skärgård. Man inser också att en stabil basverksamhet är en förutsättning för att klara detta arbete. Vi ska förvalta förtroendet väl, säger Bengt Almkvist, ordförande i SRF, i ett uttalande.

– De insatser som Skärgårdarnas riksförbund genomför rör en mängd olika utmaningar i våra skärgårdar. Deras arbete främjar utvecklingskraften i Sveriges skärgårdar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening är medlemsorganisation i SRF. Av historiska skäl är Gästrikekusten, Hälsingekusten och Medelpadskusten dåligt företrädda, eftersom det så kallade gävlebofisket förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna. Enda förening från dessa tre landskap är Söderhamns kust- och skärgårdsförening, som också organiserat fritidsboende på öarna och kustboende (permanentboende) på fastlandet.

SRF samlar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. SRF består av cirka 15 lokala kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr. SRF bildades 1982.

SRF:s logga (bilden) är två rep förenade med en knop.

Jörgen Bengtson

SRF-logga