Dyrt muddra i Mellanfjärden

Landhöjning och igenslamning i fiskeläget Mellanfjärden gör att tre markägare vill muddra i havet. Kommunen har sagt ja till strandskyddsdispens. Nu väntar man bara på besked om dispens för att tippa muddermassorna längre ut i havet.

Förra året sökte Mellanfjärdens hamnförening, Nordanstigs Bostäder (NBAB) och en privat fastighetsägare dispens från strandskyddslagstiftningen, för att få muddra i Mellanfjärden. Hälsingekusten.se skrev om Hamnföreningens planer i artikeln Segeldjup i Mellanfjärden (15 oktober 2015).

IMG_6842Muddringen ska ske på olika platser.

Hamnföreningen vill muddra 2 740 kvadratmeter i hamnområdet (bortom bildens hamnmagasin) och inseglingsleden, för att få ett minimidjup på 2,5 meter. Det innebär en muddring på 0,7–1,2 meter från nuvarande botten. Hamnförening vill få lov att tippa 2 600 kubikmeter muddermassor till havs.

NBAB vill muddra 700 kvadratmeter kring bryggan vid fastigheten i Grönviken.

En privat, intilliggande fastighetsägare vill muddra drygt 500 kvadratmeter på andra sidan samma brygga.

Den senaste stora muddringen var på 1940-talet. En något mindre skedde på 1960-talet. En ny muddring är nödvändig för att hålla hamnen öppen. Beviljad dispens gäller till 14 maj i år.

Muddringen för de tre områdena beräknas kosta närmare en miljon kronor.

Mellanfjärden är ett av Hälsingekustens mest populära besöksmål, där båttrafiken är särskilt viktig. Så en väl fungerande hamn – med inseglingsled som gör att segelbåtar och fiskebåtar utan problem kan gå in och ut ur hamnen – är av största vikt för Mellanfjärden.

text och foto:
Jörgen Bengtson