Segeldjup i Mellanfjärden

Mellanfjärden, Jättendal, ska få djupare insegling för segelbåtar. Hamnområdet har blivit så igenslammat att vid lågvatten riskerar båtar att gå på grund. Samma gäller vid bryggan i Grönviken, där Nordanstigs Bostäder vill muddra.

Därför vill både Mellanfjärdens hamnförening och bostadsbolaget muddra de uppgrundade vattnen. Förhoppningen är att göra det tillsammans.

Hamnföreningen har sökt strandskyddsdispens för att muddra och dumpa muddermassorna i havet. Målet är att muddra en yta på cirka 2 740 kvadratmeter, för att få ett segelbart minimidjup i hamnområdet på 2,5 meter. Det betyder i sin tur en muddring på 0,7–1,2 meter från nuvarande botten och 2 545 kubikmeter muddermassor.

Mellanfjarden teaterMellanfjärden är ett av Hälsingekustens mest populära besöksmål, där båttrafiken är särskilt viktig. Så en väl fungerande hamn, med segeldjup som gör att segelbåtar utan problem kan gå in och ut ur hamnen, är av största vikt för Mellanfjärden.

På bilden ser vi Mellanfjärdens teater, som i år spelade Elling under fyra veckor, restaurangen Sjömärket och däremellan hamnen.

Text och foto:
Jörgen Bengtson