Skärgård i riksdagen

Har Sverige någon skärgårdspolitik? Tveksamt, men en antal riksdagsledamöter efterlyser på olika skärgårdsområden en specifik politik.

Skärgårdsfrågor är sällan diskuterade i riksdagen. Men under allmänna motionstiden, femton dagar varje höst, kan ledamöterna skriva motioner om praktiskt taget vad som helst. I år blev det 3 245 motioner.

De går vanligen ett dystert öde till mötes. Bara fem promille får bifall.

Alla motioner finns att läsa på Riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Här kommer motionerna om skärgård i någon form: strandskydd, sälar, skarvar, kollektivtrafik, turismutveckling och annat:
• Det utvidgade strandskyddet – ett hot mot skärgården. Motion 2015/16:941 av Erik Andersson (M)
• En mer levande skärgård. Motion 2015/16:3127 av Markus Wiechel (SD)
• Skärgårdsliv. Motion 2015/16:1866 av Eva Lindh med flera (S)
• Försäljning av mark. Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund med flera (S)
• Fördubblad kollektivtrafik. Motion 2015/16:756 av Jonas Sjösted tmed flera (V)
• Jakt som bedrivs på mindre öar. Motion 2015/16:1081 av Jan R Andersson (M)
• Kontroll av fartygs hastighet. Motion 2015/16:1332 av Karin Enström (M)
• En nationell sammanhållen strategi för turismen. Motion 2015/16:252 av Lars Tysklind (FP)
• Turistnäringen i Sverige. Motion 2015/16:404 av Sten Bergheden (M)
• Ändrade strandskyddsregler i Östergötland. Motion 2015/16:974 av Finn Bengtsson med flera (M)
• Säl och skarv. Motion 2015/16:1154 av Annicka Engblom (M)
• Jakt och viltvård. Motion 2015/16:2073 av Runar Filper med flera (SD)
• Äganderätten Miljö- och jordbruksutskottet. Motion 2015/16:2530 av Anders Forsberg med flera (SD)
• Överlåtelse av tillstånd att fiska ål . Motion 2015/16:2998 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
• Gästhamnsmoms Skatteutskottet. Motion 2015/16:2938 av Jan R Andersson (M)
• Hållbar sjöfart Trafikutskottet. Motion 2015/16:188 av Emma Wallrup med flera (V)
• Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget – 2016 Finansutskottet. Motion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson med flera (SD)
• Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson med flera (KD).

Jörgen Bengtson
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen