Lösning för Ljusne simhall?

Återuppbyggda Ljusne simhall är inte i drift. Sedan augusti skimrar vattnet inbjudande blått i det nya badet, men ingen får bada där. Kommunen har fram tills nu inte haft någon som varit intresserad av att driva simhallen.

Ljusne badförening skötte det gamla badet, som brann tillsammans med idrottshallen i maj 2013, sedan en flicka satt eld på byggnaden. Men föreningen har hittills inte varit villig att driva badet på de villkor som kommunen presenterat, eftersom det skulle öka hyran med 100 000 kronor per år.

Nu verkar det som om Ljusne badförening och Söderhamns kommun kan komma överens. Kommunen har har erbjudit badföreningen att driva inomhusbadet för 180 000 kronor om året men med en vattentemperatur på maximalt 28 grader mot tidigare 34 grader. Det innebär att bassängen inte går att använda för rehabilitering och särskolans elever.

– Det finns inte en chans att de badar i så kallt vatten, beklagansvärt det är vad det är, säger badföreningens kassör Gun Holmström till Söderhamns-Kuriren på nätet i dag.

Kommunen motiverar den sänkta temperaturen med att garantierna för byggnationen inte gäller för 34 grader.

Simhall LjusenKommunen är beredd att ge Ljusne badförening ett bidrag på 100 000 kronor för att driva badet.

– Nu har vi lämnat över ett avtal och de ska återkomma med synpunkter och en verksamhetsplan, säger kommunens tekniska chef, Lars Stål, till Kuriren.

Hälsingekusten.se skrev om Ljusne simhall den 6 oktober 2015, Oklart om Ljusne simhall.

Bilden visar Ljusne simhall.

Jörgen Bengtson
Foto: Ljusne.se