Oklart om Ljusne simhall

Ljusne har åter fått en simhall, sedan den gamla brann ner. Men det finns ingen som vill driva hallen. Den är för dyr i drift, för att Ljusne badförening ska kunna återuppta driften. Badföreningen drev inomhusbadet från 1997 fram till branden 2013.

Ljusne simhallSimhallen i Ljuse var en del av Ljusne Stenberga idrottshall. Den brann ner i maj 2013 sedan en flicka satt eld på huset. I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att bygga upp hallen igen (foto).

Problemet är att den nya simhallen kostade flera miljoner kronor mer att bygga upp än vad försäkringspengarna på 24 miljoner kronor räckte till. Det gör att den nya hallen, som stod klar tidigare i år, har högre driftskostnad än den gamla, eftersom kommunen fick skjuta till mellanskillnaden.

Merkostnaden är cirka 100 000 kronor i ökade räntor.

Hyran blir därmed 280 000 kronor per år, långt mer än Ljusne badförening har råd med. Kommunen är beredd att dra ifrån merkostnaden för räntorna och därmed sänka hyran till 180 000 kronor. Det är fortfarande mer än vad den fattiga badföreningen mäktar med. Föreningen ska också visa upp en verksamhetsplan för drift, budget, driftskötsel och säkerhet för hyran.

Badföreningen är beredd att betala 120 000 kronor per år. Frågan är nu om parterna kan mötas och därmed om simhallen kan öppna. Kanske blir lösningen att badföreningen söker föreningsbidrag för mellanskillnaden.

Fortsättning följer.

Jörgen Bengtson