Skärgården samlar

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) har i helgen varit samlat till höstmöte. Som vanligt stod praktiska skärgårdsfrågor på programmet.

SRF samlar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. SRF består av cirka 15 lokala kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr.

SRF-mötet i Göteborg den 7–8 november var både föreningshöstmöte och konferens med bland annat följande teman:
• strandskyddet – vad har hänt sedan 2014 och vad är på gång?
• ”trycket på kusten” – vad menas och vilken påverkan har det på kustområdena?
• mångsyssleri och dess problem – en rapport från verkligheten
• rapporter – från styrelsen, föreningar, arbetsgrupper och projekt

Bengt Almkvist, ordförande för Skärgårdarnas riksförbund, betonar i sin sammanfattning av mötet att det är nödvändigt att se över strandskyddet och tillföra mer pengar för bredbandsutbyggnad.

SkargrdsboendeSRF bildades 1982. Föreningen arbetar för en åretruntlevande kust- och skärgårdsbygd, driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling, stimulerar erfarenhetsutbyte mellan skärgårdsområden, påverkar politiska beslutsfattare och myndigheter i skärgårdsfrågor samt deltar i internationellt samarbete med andra ö-områden.

Av historiska skäl är Gästrikekusten, Hälsingekusten och Medelpadskusten dåligt företrädda, eftersom det så kallade gävlebofisket förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna. Enda förening från dessa tre landskap är Söderhamns kust- och skärgårdsförening, som också organiserat fritidsboende på öarna och kustboende (permanentboende) på fastlandet.

Föreningen ger ut tidskriften ”Vi Skärgårdsbor”, ett nyhetsbrev och har en fyllig webbplats, www.skargardarnasriksforbund.se. En viktig del av arbetet sker i arbetsgrupper för bland annat boende (bilden), bredband, miljö och energi, skolor, fiske och färjor.

Jörgen Bengtson