Järnvägsavgörande i Hudik

Det blir dubbelspår på Ostkustbanan med tiden, men ska järnvägen gå runt eller genom Hudiksvall? Det är frågan Trafikverket ställer sig. Hudiksvalls kommun har svaret klart: genom staden!

Hudiksvall jarnvagKommunen vill ha dubbelspår i nuvarande sträckning, som innebär ett andra spår genom Hudiksvall, parallellt med dagens. Mot denna så kallade Östra korridor står Västra korridoren (bilden), som innebär att Hudiksvall får ett helt nytt dubbelspår väster om staden; det nya dubbelspåret skulle i stora drag följa E 4:ans sträckning och placera järnvägsstationen långt från centrum.

Mycket av Hudiksvalls centrumutveckling – med den nya stadsdelen Kattvikskajen – bygger på närhet till järnvägen. Det betyder i praktiken dubbelspår längs samma sträckning som dagen enkelspår eller möjligen en längre tunnel under Lillfjärden.

Söderhamn har sedan åtskilliga år en ny järnvägsdragning. Den gamla gick genom centrum. Den nya går väster om centrum och har försämrat kommunikationerna till Söderhamn.

Den vill inte Hudiksvall riskera, så här är politikerna överens om en sträckning genom – i större eller mindre grad under – staden. Var den nya järnvägen ska gå, finns det dock olika uppfattningar om: strax öster om nuvarande enkelspår, strax väster om spåret eller i en längre tunnel under staden.

Jörgen Bengtson
Karta: Trafikverket