Skärgårdsöar
på Europaårsmöte

Sveriges skärgårdsöar håller inte bara ihop i Skärgårdarnas riksförbund (SRF), utan även på EU-nivå. Den 11–13 september hade Europeiska federationen av små öar, på engelska förkortad ESIN, årsmöte i Kirkwall, Orkneyöarna.

På programmet stod ämnen som hållbar turism, hållbara ötransporter, kultur, kulturarv, paketering, öproducerade varor,  energiproduktion från tidvatten och annan förnybar kraft, Danmarks system med ö-pass och naturligtvis Orkneys arkeologi och turistorganisation, Visit Orkney.

På bilden ser vi årsmötesdeltagarna, med svensken Bengt Almkvist i mitten.

Svenska deltagare var, förutom Bengt Almkvist, tidigare ordförande för både ESIN och SRF, Anna-Karin Utbult-Almkvist (skärgårdslantbruk), Anétte Larm Johansson (verksamhetsledare) och Lennart Andersson (miljö- och energifrågor) från Söderhamn.

– ESIN är 359 357 öbors röst på 1 640 små öar, som hjälper dem att hålla sig vid liv, summerar ENSIN sitt uppdrag på föreningens webbplats.

Elva europeiska önationer är medlemmar i ESIN: Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Skottland, Sverige och Ålands öar (Fasta Åland är inte medlem). Från Sverige deltar SRF.

ESIN agerar på lokal och europeisk nivå med informationsutbyte, kunskapsöverföring och jämförande studier på lokal nivå samt informationsspridning till och påverkan av relevanta EU-institutioner och EU-regelverk på EU-nivå.

Jörgen Bengtson
Foto: ENSIN