Rekordår för båtlinje
som kan inspirera

Nordsydlinjen i Stockholms skärgård har lagt en rekordsommar bakom sig. Under tredje och sista försöksåret för linjen, ökade antalet resenärer med cirka 40 procent. En motsvarande linje längs Jungfrukusten, skulle kunna locka både bofasta, fritidsboende och besökande.

Den 70 sjömil långa Nordsydlinjen har blivit något av norska ”Hurtigruttens” motsvarighet i Stockholms skärgård. I somras hade Nordsydlinjen 14 400 resenärer jämfört med 8 700 året före.

Den har utvecklats under de tre åren. I år var det båt hela vägen istället för buss på Utö, skärgårdsmetropolen Sandhamn fanns med på rutten (här skedde båtbyte), båtarna var större, hade mat och dryck ombord samt bättre komfort..

Vore detta något för Jungfrukusten att ta efter? Vad skulle en båtlinje från Sundsvall till Gävle – eller huvuddelen av sträckan – betyda för att få fart på skärgårdsturismen?

– Enormt mycket. I dag finns inga möjligheter att ta sig ut till öarna i huvuddelen av Hälsinglands skärgård. En nordsydlinje längs Jungfrukusten skulle dessutom kunna knyta ihop fastland och öar på ett elegant sätt och stärka turismen från Sundsvall till Gävle, säger Agneta Bengtson på STF hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvind till Långvind.com.

Om detta ska bli aktuellt längs Jungfrukusten, måste båtarna vara mindre än i Stockholms skärgård, eftersom bryggor och hamnar är mindre.

– Idealet vore förstås om man kunde utsträcka Jungfrukusten till att vara den i dag okända kusten mellan Stockholms skärgård och Höga kusten, säger Agneta Bengtson.

Hur det går med Nordsydlinjen i Stockholms skärgård är inte klart. Landstingsrådet Gustav Hemming (C) och Centerpartiet har hela tiden drivit på, först för en försöksverksamhet och nu för en permanent linje. Mycket talar för att Nordsydlinjen kommit för att stanna.

– Vi siktar på att få till en snabb utvärdering och ett snabbt beslut. Jag hoppas ju så klart att vi ska kunna landa i ett positivt beslut, säger Gustav Hemming till tidningen Skärgården (nummer 34, 2017).

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om ”hurtigrutten” i Stockholms skärgård och möjligheten att etablera en liknande linje på Jungfrukusten: Nord-syd-linje för Jungfrukusten? (19 augusti 2017), Tredje året i Stockholm för nord-sydlig båtlinje (29 december 2016), Båtlinje att ta efter? (19 juni 2016), Fortsatt skärgårdslinje (7 november 2015), Succé för ny skärgårdslinje (25 augusti 2015), Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Centerpartiet