Framgångsrik båtlinje

Den nya nord-sydliga sommartrafiklinjen i Stockholms skärgård är en framgång. Varje dag går en båt från Arholma till Nynäshamn och vice versa. Något för Jungfrukusten att ta efter?

Under en dag får båtresenären i Stockholms skärgård en magnifik upplevelse med 26 angöringspunkter. Samtidigt öppnar linjen för en ny typ av skärgårdsturism, ”island-hopping” som man talar om i turistiska sammanhang. Tidigare har alla båtlinjer varit centraliserade från öar till ett fåtal punkter på fastlandet. Landstingskommunala Waxholmsbolaget driver praktiskt taget all kollektivtrafik till sjöss i Stockholms skärgård.

Allt talar för att det blir en fortsättning på den nord-sydliga båtlinjen nästa sommar. Det skulle förvåna oss om inte denna skärgårdslinje sedan blir permanent. Bakom satsningen står skärgårdslandstingsrådet Gustaf Hemming (C), som har drivit frågan i flera år och nu är glad att se att försöket verkar att gå i hamn.

Blir det liknade båtlinjer på andra håll längs Östersjökusten? Inte vadHälsingekusten.se känner till, men det borde vara en given satsning för kommuner och landsting i Gävleborg. En motsvarande linje längs Jungfrukusten, mellan till exempel Sörfjärden och Gävle, skulle klara av samma sträcka som i Stockholm på en dag, men behöva ungefär två timmar längre gångtid. Det skulle sannolikt räcka med en betydligt mindre båt, vilket också är en förutsättning för att kunna angöra mindre hamnar längs vägen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om detta tidigare: Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson