Nord-sydlig båtlinje revolutionerar

Stockholms skärgård har en väl utbyggd kollektivtrafik till sjöss. Gävleborg har ingen alls. På måndag startar en nord-sydlig skärgårdsförbindelse i Stockholm, som borde inspirera södra Norrland till motsvarande skärgårdssatsning.

Den 15 juni 2015 startar landstingskommunala Waxholmsbolaget en 70 sjömil lång båtlinje utmed ytterskärgården i Stockholms län, från Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder, med avgång Simpnäs 8.30 och ankomst Nynäshamn 19.40.

WAAB

Utmed rutten stannar båtarna vid tjugotalet bryggor, där många av skärgårdens finaste turistmål finns.

Fartygen tar minst 60 passagerare.

Nord-sydlinjen går dagligen, med en båt i vardera riktning, mellan den 15 juni och 16 augusti, än så länge bara 2015. Om båtförbindelsen faller väl ut, lär den få en fortsättning.

Jungfrukusten har något att lära av Stockholms skärgård. En motsvarande linje längs Jungfrukusten, mellan till exempel Sörfjärden och Gävle, skulle klara av samma sträcka på en dag, men behöva ungefär två timmar längre gångtid. Det skulle sannolikt räcka med en betydligt mindre båt, vilket också är en förutsättning för att kunna angöra mindre bryggor längs vägen.

Flera aktörer längs Hälsingekusten efterlyser just en sådan linje. Frågan har också varit uppe i projektet Kustnära mötesplatser. En nord-sydlig båtlinje, som angör både öar och fastland, skulle både binda samman öar med fastlandet och göra det möjligt att resa sjövägen längs kusten.

Agö fyrs respektive Kungsgården Långvinds ägare, som båda driver vandrarhem, efterlyser den här typen av förbindelse. Den skulle öppna för en skärgårdsturism, som Jungfrukusten i dag saknar.

– En nord-sydgående skärgårdslinje skulle revolutionera skärgårdsturismen i Hälsingland och göra det möjligt att åka båt mellan boenden på till exempel Gran, Mellanfjärden, Hölick, Hudiksvall, Agön, Långvindsbruk, Skärså, Söderhamn, Rönnskär och Storjungfrun, säger Agneta Bengtson, STF hotell och vandrarhem Kungsgården Långvind, till Hälsingekusten.se.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om planerna i Stockholms skärgård i artikeln Nord-sydlig båtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson