Succé för ny skärgårdslinje

Stockholms skärgård fick i sommar en nord-sydlig båtlinje. Den har blivit en succé och borde kunna stimulera andra kuststräckor, som Hälsingekusten/Jungfrukusten, till liknande skärgårdslinjer.

”Nord/sydlinjen – skärgårdens röda tråd”, kallar Waxholmsbolaget sin nya båtlinje från Arholma/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder. Sommarens trafik var en försöksverksamhet, som bolaget och Stockholms läns landsting (SLL) ska utvärdera. Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) lovar i princip att det blir en fortsättning.

Framgången för linjen är odiskutabel. Passagerarna blev långt fler än planerat. Vid många tillfällen var de två båtarna på turen – en sydgående och en nordgående – fulla, så Waxholmsbolaget fick sätta in extrabåtar.

Nord/Sydlinjen är 70 sjömil lång linje, som kompletterar övrig skärgårdstrafik. Vid i stort sett varje brygga utmed linjen finns andra båtar i linjetrafik. Det gick att byta till eller från andra båtar vid tjugotalet bryggor, vilket gjorde att man kunde ta sig runt i skärgården på ett nytt sätt.

Modellen med en nord-sydlig båtlinje skulle kunna öppna och utvidga Jungfrukustens skärgård. I höst startar en förstudie för länets fyra kustkommuner, för att se vilka infrastrukturinvesteringar som behövs för att få fart på besöksnäringen i skärgården. För någon vecka sedan slöt också sju kustkommuner i Gävleborg och Uppsala löän avtal om samarbete, för att utveckla turismen läns kusten.

WAAB nordsydEn motsvarande linje längs Jungfrukusten, mellan till exempel Sörfjärden och Gävle, skulle klara av samma sträcka som i Stockholm på en dag. Den skulle dock sannolikt behöva lite längre gångtid. Längs Jungfrukusten skulle det rimligen också räcka med en mindre båt, vilket också är en förutsättning för att kunna angöra mindre bryggor längs vägen.

Långvind.com har haft tre artiklar om Nord/syd-linjen tidigare: Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Bilden visar båten som gick i trafik på Nord/syd-linjen sommaren 2015.

Jörgen Bengtson
Foto: Waxholmsbolaget