Brygga på Drakön?

På medeltiden var Sankt Olofs hamn på Drakön största hamn i dagens Hudiksvalls kommun. Nu går det inte ens att gå i land på Drakön. En brygga kan ändra på det.

Drakön, som ligger i skyddat läge mellan Kråkön och Agön, var på medeltiden en viktig hamn för pilgrimer på väg till Nidaros (Trondheim) och Sankt Olofs grav. På den här tiden var havet vägen. Båttraden längs kusten var dåtidens Europaväg 4 (E 4).

Nidaros var en av tre stora pilgrimsmål i Europa fram till reformationen under 1500-talet. Pilgrimerna kom med båt från söder, steg av på Drakön där det fanns ett litet kapell och tog därefter ny båt till Korsholmen eller Enånger. Sedan började den långa och strapatsrika vandringen till Nidaros.

Alf Wikman har skrivit ett medborgarförslag till Hudiksvalls kommun om brygga på Drakön. Tillsammans med Jan Engman är han författare till en bok om Njutångers skärgård. Tidigare i veckan besökte de – tillsammans med arkeologerna Ola Nilsson och  Lena Berg Nilsson från Njutånger – Drakön. De var överens om att här behövs brygga, skyltar och annat som öppnar denna historiska ö för besökare.

– Vi måste göra historien tillgänglig. Det gör vi med hjälp av brygga och bättre skyltning, säger Ola Nilsson till Hälsingekusten.se.

Agon-Krakon

Länsstyrelsens karta över naturreservatet, som omfattar Kråkön, Drakön, Agön och några mindre öar, visar att det varken finns brygga, rastplats, sopställ, toalett eller information på Drakön. De båda andra öarna har detta och mer därtill.

Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson leder forntidsvandringar, arrangerade av Kungsgården Långvind, i Njutånger och Enånger. En av vandringarna går till Rödhälle skans på Örängesnäset, som ruvar på en fornborg som tidigare skyddade Njutångersfjärdens inre del, en skans med få motsvarigheter i Norrland. Snäckmor i Njutånger är enda plats norr om Uppland med ordledet ”snäck” i; snäck är ett stridsskepp från vikingatiden.

En brygga på Drakön, som man når med båt från Snäckmor, skulle knyta ihop två historiskt viktiga platser i Hudiksvall och Hälsingland. Allt som behövs är en brygga på södra delen av Drakön, där den tidigare, i dag uppgrundade, Sankt Olofs hamn låg. Landhöjningen har gjort den fina naturhamnen till en våtmark på ön.

Hälsingekusten.se kommer att fortsätta bevaka frågan.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen