Förbjudet sälja
fiskar från havet

Visste du att fisk fångad i havet är förbjudet att sälja – om du inte är yrkesfiskare?

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) håller koll på vad som är tillåtet och förbjudet kring fiske. För många kommer det nog som en överraskning att den som fiskar i havet, till exempel i Långvindsfjärden (bilden) inte får sälja sin fångst utan att ha fiskelicens, det vill säga vara yrkesfiskare.

Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten är det dock fritt fram att sälja, både för fritids- och yrkesfiskare.

HAV reder ut vad som gäller och inte gäller på sin webbplats:

Kan jag sälja min fångst vid fritidsfiske?

”Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.”

Vad är fritidsfiske?

”Den som fiskar utan fiskelicens räknas som fritidsfiskare och får inte sälja fångsten.

Vilka arter gäller förbudet?

”Förbudet att sälja fisk utan att ha fiskelicens gäller allt fiske i havet.”

Vad gäller för företag som ordnar fiske för turister?

”När det gäller fisketurism bedrivet från fartyg som inte har fiskelicens får syftet med verksamheten inte vara att fånga fisk för försäljning. Turismfiske från fartyg som inte har fiskelicens faller därför utanför det yrkesmässiga fisket.”

Vad händer om jag säljer min fångst?

”Försäljningsförbudet är straffsanktionerat genom bestämmelser i fiskelagen. Om du ändå säljer fångst kan du få böter.

Var går gränsen mellan havet och sötvattenområde?

”I kustmynnande vattendrag är gränsen som huvudregel en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag eller mellan särskilt uppsatta tavlor.”

Vad vi förstår gäller fiskeförsäljningsförbudet även den som fiskar i havet med handredskap från brygga eller land. Ord och inga visor, med andra ord. Bakom förbudet ligger EU-regler.

Text och foto:
Jörgen Bengtson