Lutar åt att nya E 4:an
går öster om Harmånger

Hur blir dragningen av nya Europaväg 4 från Kongsberget till Gnarp i Nordanstigs kommun? Mycket talar för att det blir en dragning öster om Harmånger.

Trafikverket har haft samrådshandling utställd för val av väglokalisering.

– Vi fick in ungefär 30 skriftliga yttranden, varav de flesta från myndigheter som i flera fall avstod att ta ställning till alternativen, säger Trafikverket.

Men bland de tunga remissvaren är dragningen tydlig: öster om Harmånger. Region Gävleborg, Nordanstigs kommun och ett antal fastighetsägare vill ha korridor A4B, som går genom centrala eller östra Harmånger. Norrhälsinge miljökontor är inne på samma linje, men vill ha dragningen något mer åt öster (A5).

Flera yttranden pläderar för en riktig motorväg (2+2-väg) istället för en trefältsväg (2+1-väg).

– Valet av lokalisering är svårt. Vi räknar med att ha ett ställningstagande klart under oktober, då kommer även projekteringen att gå in i ett mer intensivt läge. Tills dess arbetar vi vidare med geotekniska undersökningar och miljöinventeringar norr om Harmånger, säger Trafikverket i sitt Nyhetsbrev nummer 12, 2017, om ”Mötesfri väg E4 Kongsberget–Gnarp”.

E 4:an genom Hälsingland har i steg blivit uppgraderad. I oktober 2011 fick E 4:an ny sträckning och 24 kilometer motorväg på sträckan Enånger–Hudiksvall. Tolv år tidigare fick sträckan Söderhamn–Enånger motorväg.

Nu är det dragningen genom Nordanstig som ska bli uppgraderad.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft artikel om nya E 4:an genom Nordanstig: Nytt E 4-avsnitt 2018 (11 december 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Trafikverket