Hårdare regler
för fiske med nät

Länsstyrelsen Gävleborg håller på att skärpa kraven för fiske med nät. Länsstyrelsen vill begränsa nätfisket innanför tremetersdjuplinjen mellan 30 augusti och 31 maj. Under juni, juli och augusti är det tillåtet att fiska innanför tremeterslinjen, enligt Nichlas Dahlén, fiskehandläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Dessa nya fiskeregler är redan införda i de flesta andra kustlän. De innebär bland annat att nätfisket nära kusten ska begränsas under höst-vinter-vår – bilden visar Långvindsfjärden i april 2017 – men det blir alltså oförändrade regler under sommarmånaderna.

Vad innebär det här för fritidsfiskarna?

– Att man får flytta ut sitt fiske. Man kan inte längre lägga nätet jättenära stränderna utan man måste komma ut lite. Man kan fortsätta lägga nät men det begränsas då genom att man måste lägga det utanför tremeterskurvan, säger Nichlas Dahlén till Sveriges Radio P 4.

Kommer det att innebära försämrad fångst?

– Det kommer nog initialt betyda att man får mindre fisk. Men vi tror också på sikt att våra fiskbestånd kommer att bli bättre så i slutändan är förhoppningen att man ska få mer fisk, säger han.

Varför införs reglerna?

– Den största anledningen är beståndsuppskattningen som vi gör. Där har vi sett att mycket av de rovfiskbestånd som vi har efter kusten är ganska hårt ansatta. Där vill vi då skydda lekande arter som gädda och abborre på våren och havsöring på hösten.

Text och foto:
Jörgen Bengtson