Nytt E 4-avsnitt 2018

E4-Kongsberget-GnarpEuropaväg 4 genom Hälsingland blir allt bättre. År 2018 startar bygget av ny mötesfri E 4:a på 22 kilometer på sträckan Kongsberget–Harmånger i Nordanstigs kommun. Huvuddelen av vägen, 13 kilometer, blir helt ny väg. Nio kilometer blir ombyggd väg.

Nästa steg i vägutbyggnad är sträckan Harmånger–Gnarp, med byggstart 2020.

Båda blir mötesfria vägar med mitträcke och omväxlande två- och enfilig väg i vardera riktning.

Det nu aktuella vägplaneförslaget börjar med en trafikplats vid Kongberget söder om Vattrång och slutar i Harmånger. Trafikverket räknar med att ha ett färdigt planförslag Kongsberget–Harmånger att ställa ut för granskning i april 2016. Byggstarten är planerad till 2018.

Nästa vägplaneförslag är Harmånger–Gnarp. Här räknar Trafikverket med samråd under våren 2016. Byggstarten är planerad till 2020.

I oktober 2011 fick E 4:an ny sträckning och 24 kilometer motorväg på sträckan Enånger–Hudiksvall.  Tolv år tidigare fick sträckan Söderhamn–Enånger motorväg.

För Hälsinglands kustkommuner ger den stegvisa utbyggnaden av E 4:an flera fördelar:

• restiden söderut och norrut minskar

• flera fjällresenärer kommer att ta vägen via Hudiksvall och Sundsvall

• Stockholmsområdet kommer närmare

• Arlanda når man betydligt snabbare från Hälsingland än tidigare

• Flera orter längs vägen får lugn lokalgata istället för olycksdrabbad väg genom samhället

• Hudiksvall får ett värdefullt område för trafikantservice och affärsetablering, Medskog, mellan riksväg 84 och E 4.

Jörgen Bengtson
Karta: Trafikverket