Vinter till slut

Vinterns ankomst 2015Hälsingekusten fick till slut vinter, även om det fortsatt vara plusgrader på dagarna.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller ordning på den meteorologiska vinterns ankomst. Den 10 december kunde SMHI förkunna att vintern anlände den 5 december.

Först när dygnsmedeltemperatur är under noll grader Celsius fem dygn i följd, är det vinter. Så när vintern har infallit, vet man först i efterhand. På SMHI:s årstidskarta (bilden) kan man dag för dag följa årstidsutvecklingen. Det är fortsatt höst i södra Svealand och hela Götaland.

Förra året kom vintern till Hälsingskusten först den 16 december. Genomsnittsdag för vinterns ankomst är 1 december.

Vintern blev rekordkort 2014–2015. I år har det förutsättningar att bli längre. Det återstår att se om det blir en lång och snörikt vinter som 2013–2014, som var dubbelt så lång som förra årets vinter.

Det finns inte en sanning om när det är vinter – definitionerna varierar. SMHI definierar den meteorologiska vintern. För många är vinters ankomst liktydig med snö på marken. För andra är vinter de tre vintermånaderna december, januari och februari, som är den kalendariska definitionen på vinter. Men de flesta håller nog med SMHI om att det måste vara vinterkyla – alltså under noll grader – en tid, för att vintern verkligen ska vara här.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI