Tredje året i Stockholm
för nord-sydlig båtlinje

Sommaren 2017 blir tredje gången gillt för en nord-sydlig båtlinje i Stockholms skärgård, en ”hurtigrutten”, som skulle kunna få efterföljare på Hälsingekusten/Jungfrukusten.

Nästa år bjuder på flera nyheter:
• skärgårdsmetropolen Sandhamn finns med
• större båtar
• mat och dryck ombord
• bättre komfort och upplevelse
• båt hela vägen

De första två åren har båtlinjen haft bussförbindelse på Utö. Nu blir det båt hela vägen. En nackdel är att två klassiska skärgårdsöar, Ornö och Runmarö, inte längre finns med på rutten.

Ett skäl till att det blir en ny linjedragning 2017 är att nord-sydlinjen tappade passagerare, från drygt 12 000 resenärer år 2015 till drygt 8 000 i år.

Mindre fartyg skulle kunna trafikera en nord-sydlig linje längs Jungfrukusten, det vill säga från någon hamn i Gävle kommun i söder till norra Nordanstig i norr eller ännu hellre till en hamn i södra Sundsvalls kommun. Idealet vore förstås om man kunde utsträcka Jungfrukusten till att vara just den jungfruliga kusten mellan Stockholms skärgård och Höga kusten.

År 2017 blir sista året i Stockholm med en nord-sydlig båtlinje på försök. Sedan väntar utvärdering och beslut om det ska bli permanent verksamhet eller inte. Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vill ha en permanent verksamhet, vilket han bekräftar i samtal med Långvind.com.

– Det är fortfarande en försöksperiod som ger oss möjlighet att experimentera med linjedragningar och se effekterna, säger Gustav Hemming till tidningen Skärgården (nummer 48, 2016).

Den gamla båtlinjen (bilden) var 70 sjömil lång, från Arholma Nord/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder, och gick mer inomskärs än den nya.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om ”hurtigrutten” i Stockholms skärgård och möjligheten att etablera en liknande linje utmed Jungfrukusten: Båtlinje att ta efter? (19 juni 2016), Fortsatt skärgårdslinje (7 november 2015), Succé för ny skärgårdslinje (25 augusti 2015), Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Waxholmsbolaget