Hur går det med
fiberbanksinventeringen?

I flera år har Länsstyrelsen Gävleborg inventerat giftiga fiberbanker och fiberrika sediment i vattendrag och på kusten. Det har skett inom ramen för projektet ”Fiberbankar i Norrland”.

Hur har det gått?

På ett seminarium i Sundsvall den 9–10 februari 2017 får den intresserade svar.

”Fiberbankar i Norrland” är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Nu bjuder samtliga aktörer in till slutseminarium av projektet.

Innan Sverige fick mer strikta miljölagar, släppte främst pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och processkemikalier. Fibrerna – och föroreningar som är bundna i dessa – ligger i dag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna. Många av dessa platser är förorenade med kvicksilver, dioxiner och andra miljögifter. Bilden visar hur en fiberbank ser ut.

”Fiberbankar i Norrland” har arbetat med att kartlägga och riskklassa fiberbankar och fiberrika sediment. Projektet ska ge förslag till möjliga åtgärder för några pilotområden. Under seminariet kommer aktörerna att presentera bland annat riskklassningar av förorenade fiberbankar och fiberrika sediment samt forskningsprojekt kopplade till fiberbanksproblematiken.

– Första dagen fokuserar på var vi är i dagsläget, med presentationer av problematik, metodik och resultat kopplat till fiberbankar och fiberrika sediment. Andra dagen fokuserar på hur vi går vidare, med presentationer av möjliga åtgärdsmetoder samt olika forskningsprojekt, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande.

Långvind.com skrev om projektet i artikeln Inventerar fiberbankar (31 augusti 2014).

Jörgen Bengtson
Bild: SGU