Visingsö värd för
”skärgårdstoppmöte”

Visingsö var i helgen värd för årsmötet med Sveriges alla skärgårdsföreningen, Skärgårdarnas riksförbund (SRF), där Söderhamns kust- och skärgårdsförening ingår.

SRF:s årsmöte samlade fyrtiotalet representanter från Sveriges kustområden på Wisingsö Hotell & Konferens. Årsmötet valde om Sune Fogelström, Möja, och styrelsen i övrigt. I styrelsen ingår en hälsing, Lennart Andersson, Söderhamn.

Årsmötet ägnade sig till stor del åt att diskutera projektet ”Vilja Kunna Våga” och grupparbete på Landsbygdskommitténs slutbetänkande, som ska ge underlag till SRF:s remissvar. Dessutom ingick ett besök på Visingsö museum, där deltagarna fick veta lite om öns historia.

SRF samlar den bofasta skärgårdsbefolkningen längs Sveriges kuster och i de större insjöarna. SRF består av 14 lokala föreningar och ett ungdomsförbund, Skärgårdens unga riksförening. SRF bildades 1982.

Söderhamns kust- och skärgårdsförening är medlemsorganisation i SRF. Av historiska skäl är Gästrikekusten, Hälsingekusten och Medelpadskusten dåligt företrädda, eftersom det så kallade gävlebofisket förhindrade framväxten av lokal, bofast befolkning på öarna. Enda förening från dessa tre landskap är Söderhamnsföreningen, som också organiserar fritidsboende på öarna och kustboende (permanentboende) på fastlandet.

Jörgen Bengtson
Foto: Olle Nygren