Mindre mikroplast
på Hälsingekusten

Stopp för mikroplast från Söderhamns kommun!

Det är beslutet, som kommunfullmäktige i  Söderhamn har tagit med anledning av en motion från Miljöpartiet de gröna. Det betyder mindre mikroplast i Östersjön i allmänhet och södra Hälsingekusten i synnerhet.

Bakgrunden är mikroplaster, som är mikroskopiska platspartiklar som fiskar och andra djur får i sig med födan och inte kan hantera.

I förlängningen kan mikroplaster binda andra miljögifter hos människor och andra som äter fisk.

Mikroplast och nanoplast – som är än mindre platstpartiklar än mikroplast – finns i alla havsvatten. I havet intar levande organismer plasten, vilket i många fall leder till blockering av eller skada på djurs mag- och tarmkanaler. Riktigt små plastpartiklar kan ta sig in i celler och vävnader och där orsaka inflammation och cellskador.

– Söderhamns kommun tar i och med beslutet ansvar för att minska tillförseln av mikroplast till våra vattenförekomster där havet är slutdestination och där mikroplasten samlas, säger Erika Klang-Westin, miljöutredare på Söderhamns kommun, som också utredde motionen, i ett pressmeddelande (7 mars 2017).

Beslutet ligger nu till grund för alla inköp, som Söderhamns kommun gör. Det kan bli lite komplicerat, då det kan vara svårt att få reda på om en produkt innehåller mikroplast. Beslutet påverkar inköp av kemiska produkter i en rad verksamheter som hanterar allt ifrån rengöringsmedel till diskmedel och hygienprodukter.

– Det är viktigt att vår inköpsorganisation, med Inköp Gävleborg i toppen, börjar syna leverantörernas produkter för att se vilka som bör ersättas utifrån innehållet av mikroplast. Detta kan gälla både i befintliga och nya avtal, skriver kommunen i pressmeddelandet.

Mikroplast i haven har olika källor. En del har brutits ner från större skräpbitar; en del kommer från plastindustrin; en del kommer från hygienprodukter, rengöringsmedel och tvättmedel via avlopp.

Mikroplast sprids till sjöar, vattendrag och hav, genom avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären.

Svenska Miljöinstitutet IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Resultaten visar att mikroplastpartiklar från trafiken är den största källan, med uppskattningsvis 13 500 ton per år. Hållbar dagvattenhantering från gator och hårdgjorda ytor är därför en viktig åtgärd, skriver kommunen i sitt pressmeddelande.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft artiklar om mikroplast: Mikroplast överallt (25 maj 2016) och Mikroplast växande miljöproblem (1 maj 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Henrik Hamrén, www.skvvf.se