Färre kustbesöksmål
på mässan Allt för sjön

Kustdestinationerna minskar på Stockholmsmässan Allt för sjön. När Hälsingekusten.se besöker Nordens största sjö-, skärgårds- och båtmässa är besöksmålen – som ska locka båtfolk till kusten – betydligt färre än tidigare.

Jungfrukusten, som är samlingsnamn för Hälsingekusten och Gästrikekusten, har en stor utställningsmonter på Allt för sjön. Bakom montern står Jungfrukusten ekonomisk förening och länets fyra kustkommuner: Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle.

I år har Jungfrukusten bara sällskap av fyra andra destinationer, Åland, Åbo, Estland och östra Finska viken. Med lite god vilja kan vi också räkna in Stockholms skärgård till destinationerna genom att Skärgårdsstiftelsen var närvarande.

Förra året var antalet destinationer ungefär dubbel så många, med bland andra Höga kusten, Sankta Annas skärgård och exotiska destinationer som Kroatien.

De tre personer som Långvind.com möter i Jungfrukustens monter är dock inte nedslagna över vare sig detta eller att besökarna hittills är något färre. Vi pratar med, från vänster till höger, Stefan Bergström, Kalle Persson och Per Åker.

– Det är roligt och intressant. Vi jobbar aktivt med besöksnäringen, allmänt för sjö och hav och i synnerhet med Jungfrukusten, säger Stefan Bergström, som är aktiv i föreningen Jungfrukusten.

– Det är lite färre än förra året, men intresset hos dem som kommer är stort, säger Kalle Persson från Skärgårdsenheten i Söderhamns kommun.

– Alltid roligt med mässa, fyller Per Åker på. Även han arbetar på Skärgårdsenheten.

Ett synligt inslag i montern är, som sig bör, en detaljerad karta över Jungfrukustens cirka 70 gästhamnar, gästbryggor och större naturhamnar, varav fyrtiotalet finns på Hälsingekusten. Besökare plockar hela tiden exemplar av den nytryckta broschyren Jungfrukusten, som i år är rekordstor med 28 sidor.

Årets båtmässa pågår från 4 mars till och med 12 mars.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om mässan Allt för sjön: Jungfrukusten på 95-årig båtmässa (25 januari 2017), Jungfrukusten på båtmässa (13 mars 2016), Allt för sjön 94 år (26 januari 2016), Jungfrukusten erbjuder (25 februari 2015), Långvind på båtmässa (21 januari 2015), Hälsingekusten på Allt för sjön (27 november 2014), Jungfrukusten på båtmässa (14 februari 2014), Båtmässa med Hälsingland (27 februari 2013), Hälsingekusten på båtmässa (9 februari 2013).

Text och foto:
Jörgen Bengtson