Jungfrukusten på båtmässa

Jungfrukusten är numera ett etablerat inslag på Nordens största båtmässa, Allt för sjön, som i dag höll öppet för sista dagen i år på Stockholmsmässan.

Allt för sjön är inte bara en båtmässa, utan också en sjö-, skärgårds- och besöksnäringsmässa med marint tema.

Jungfrukusten pa Allt for sjon 2016Jungfrukusten är det samlade namnet för Hälsinglands och Gästriklands kuster. Det är också under detta namn, som turistbyråerna i Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Söderhamn samt föreningen Jungfrukusten samverkar på mässan.

Mest satsar Söderhamns kommun, som ser skärgården som en del av sitt varumärke, men alla fyra kommuner fanns med på mässan bakom montern Jungfrukusten (bilden).

Det mest uppmärksammade inslaget i montern blev prins Daniel, som besökte montern den 4 mars. Jungfrukusten berättar om detta i text och bild på Jungfrukustens facebooksida.

I år var skärgårdsdestinationerna samlade på mässan. Här fanns både svenska, nordiska och utländska destinationsmontrar.

Mässan pågick i år 5–13 mars.

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdsenheten Söderhamn